Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
STUDIETEKNOLOGI: EFFEKTIV INLÄRNING OCH UTBILDNING

Läsförmåga och förståelse mätt i år. Jämförande diagram över procenten godkända high school-elever vid ett prov från det sydafrikanska utbildnings- departementet. Den ena gruppen hade undervisats med hjälp av L. Ron Hubbards studieteknologi och den andra var en kontrollgrupp.

De flesta studerande upplever utbildningsprocessen som svår och påfrestande, eftersom de saknar kännedom om hur man verkligen lär sig det man studerar. De vinner aldrig förmågan att snabbt och lätt lära sig någonting, med en resulterande visshet. Andra studerande tycks ha färre problem i sina studier, men finner senare att de inte kan tillämpa vad de läst.

I dagens värld är det ett måste för alla i förvärvslivet – det må vara på verkstadsgolvet eller i styrelserummet – att kunna tillgodogöra sig viktig information, lägga den på minnet och sedan tillämpa den praktiskt. Det är denna process som vi kallar för “studier”, vare sig den sker i ett klassrum eller ej.

L. Ron Hubbard uppmärksammade bristerna i den moderna utbildningen och undervisningen redan 1950 – många år innan alarmerande rapporter härom nådde tidningarnas förstasidor.

Hans ingående undersökningar av utbildningsproblematiken ledde till ett stort framsteg – den första fullständiga förståelsen av de verkliga barriärerna för effektiv inlärning. Utifrån detta utvecklade L. Ron Hubbard en exakt teknologi för hur man lär sig vilket ämne som helst – en teknologi som garanterar att en person inte bara till fullo förstår vad han studerar, utan även att han på ett kompetent sätt, i sitt arbete och i sitt dagliga liv kan använda vad han har studerat.

Dessa upptäckter kom att kallas “studieteknologin”. Den utgör den första alltigenom användbara metoden för att lära människor exakt hur man lär sig. Studieteknologin hjälper vem som helst att lära sig vad som helst. Den används inte bara inom Scientologins alla kyrkor, missioner och grupper, utan också på många håll utanför kyrkan – i skolor och företag. Studieteknologin öppnar dörrarna till effektiv utbildning och gör det möjligt att radikalt höja utbildningskvaliteten överlag.

Studieteknologin bygger på lagar som ligger till grund för all inlärning. Den ger en beskrivning av de saker som hindrar en person från att förstå information och innehåller exakta metoder för hur man övervinner dessa barriärer.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation