Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
STUDIETEKNOLOGI: EFFEKTIV INLÄRNING OCH UTBILDNING

Studieteknologin har testats grundligt och har konsekvent, överallt där den har tilllämpats, visat sig ge enhetliga resultat. Eftersom den bygger på grundprinciper som gäller alla människor, kan den tillämpas oberoende av ekonomiska och kulturella gränser eller rastillhörighet. Den kan användas av alla, oavsett ålder. Den fungerar lika effektivt i de multinationella företagens styrelserum som i grundskolans klassrum.

Studerande i alla åldrar har, efter att ha undervisats i studieteknologin, gjort enastående framsteg i läsförmåga, förståelse, ordförråd och matematisk färdighet. En undersökning i Los Angeles uppvisade en genomsnittlig förbättring i ordförråd och förståelse motsvarande 1,8 läsår, efter bara 10 timmars individuell handledning i studieteknologin. Efter 20 timmars undervisning uppvisade testresultaten för en av eleverna en nästan otrolig förbättring på 5 3/4 läsår. Alla lärare som deltog i undersökningen rapporterade också en generell förbättring i elevernas inlärningsförmåga, läsförmåga och, något oväntat, deras allmänna uppförande, som ett direkt resultat av att studieteknologin använts.

I en undersökning i Arizona testades skolelever först alldeles i början av skolåret och sedan efter en period på sex månader. Lärarna använde under hela denna tid studieteknologin i sin undervisning. Man lät eleverna genomgå diagnostiska prov i läsförståelse, och dessa prov uppvisade i genomsnitt en förbättring i ordförråd och förståelse motsvarande två läsår. Detta är fyra gånger mer än vad som normalt förväntas av en elev. Ett mycket anmärkningsvärt resultat med tanke på att man i denna undersökning inte använde sig av individuell handledning.

I Sydafrika undervisades en klass high school-elever från de fattigare samhällsskikten i studieteknologin. Vid läsårets slut godkändes 91% på ett prov från utbildningsdepartementet. En kontrollgrupp, som inte hade undervisats i studieteknologin, genomgick samma prov. I denna grupp fick 27% godkänt.

Vad de här siffrorna, som inhämtats genom dessa och många liknande undersökningar, faktiskt pekar på är att detta är en effektiv utbildningsmetod för unga människor; det är en metod som borgar för att de kommer att växa upp till trygga, kompetenta individer, med studiefärdigheter som de kommer att ha nytta av varje dag i hela sitt liv.

Studieteknologin utgörs av många principer och förfaranden. En kortfattad presentation av några av dess mest grundläggande inslag räcker dock för att ge en inblick i vad den är och vad den kan åstadkomma.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation