Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
STUDIETEKNOLOGI: EFFEKTIV INLÄRNING OCH UTBILDNING

Som ett exempel kan nämnas att man i en brittisk undersökning, gjord på uppdrag av Londontidningen Sunday Times, fann att 42% av dem som testades inte klarade av att addera priserna på en hamburgare, pommes frites, äppelpaj och kaffe från en meny, och vidare att var sjätte engelsman inte kunde peka ut Storbritannien på en världskarta.

Rapporter både från officiellt håll och massmedia pekar på att en sjunkande bildningsnivå är ett återkommande mönster i nästan alla länder i västvärlden – länder där hög standard på statlig och kommunal undervisning en gång betraktades som något självklart.

Dessa dystra statistiker avspeglas i en lika deprimerande ekonomisk situation. Det totala belopp, som minskad eller förlorad produktivitet, arbetslöshet och brottslighet kostar världens alla företag, uppskattas till över 2 000 miljarder kronor årligen. Företag tvingas utveckla egna utbildningsprogram för att lära sina anställda grundläggande färdigheter såsom läsning, skrivning och räkning, så att de kan sköta sina arbeten.

Det tycks inte råda någon brist på idéer och teorier om hur man ska gå till väga för att reformera utbildningsområdet. Sådana reformprogram tenderar dock att skapa lika många problem som de löser.

Ett exempel på detta är från USA, där man efter det att skolkrisen hade blivit förstasidesstoff tog i med “hårdhandskarna” och skärpte reglerna för uppflyttning till nästa klass och även höjde kraven för avgångsexamen, i tron att detta skulle sporra eleverna att göra bättre ifrån sig. Resultatet blev emellertid det rakt motsatta: de hårdare reglerna fick i en del städer ännu fler elever att hoppa av, snarare än att leda till en sänkning i bortfallsprocenten. Ordföranden i Amerikanska lärarförbundet anmärkte: “Det är absurt att höja ribban för barn som inte ens har lärt sig att hoppa.”

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation