Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
STUDIETEKNOLOGI: EFFEKTIV INLÄRNING OCH UTBILDNING


Ökning i läsförmåga efter tillämpning av L. Ron Hubbards studieteknologi

I ett projekt som genomfördes i Londonförorten Brixton lät man elever i åldrarna 8-13 år genomgå en speciellt sammanställd läskurs baserad på L. Ron Hubbards studieteknologi. Kursen var inriktad på att finna missförstådda ord i de ämnen som eleverna läste för tillfället. Varje elev lade ner 8-10 timmar, under en tiodagarsperiod, på att komma igenom denna kurs. Genom diagnostiska prov i läsförståelse kunde man hos de elever som hade deltagit i kursen konstatera en genomsnittlig förbättring av läsförmågan motsvarande 1,3 skolår. Under samma tidsperiod, i en kontrollgrupp med elever som inte hade genomgått kursen, sjönk faktiskt läsförmågan något – de uppvisade en genomsnittlig försämring motsvarande 0,03 läsår, vilket kunde tillskrivas missförstådda ord.
Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation