Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
STUDIETEKNOLOGI: EFFEKTIV INLÄRNING OCH UTBILDNING


EN FUNGERANDE LÖSNING: STUDIETEKNOLOGI

De senaste årtiondenas misslyckade ansatser att förbättra utbildningen föranleder följande viktiga fråga: Hur kan det komma sig att man har uppnått så klena resultat, trots all den uppmärksamhet som ägnats åt att höja utbildningskvaliteten och med alla de miljarder kronor som årligen lagts ned på att råda bot på denna situation?

Det finns ett svar: ansträngningarna har helt enkelt inriktats på att lösa fel problem.

Bakom misslyckandena på undervisningens område finns en fundamental situation, som nästan helt och hållet har förbisetts: eleverna har aldrig fått lära sig hur man lär sig.

Under sina första skolår sätts barn att läsa grundläggande ämnen, utan att först få lära sig hur de ska bära sig åt för att lära sig dem. Efterhand som de blir äldre ställs de inför alltmer komplexa studieämnen, fortfarande utan att någonsin få lära sig hur de ska lära sig.

Att lära sig hur man lär sig har varit den nödvändiga men felande faktorn, som har legat som en hämsko på alla studieområden. Det innebär ett handikapp för både skolbarn och vuxna.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation