Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
STUDIETEKNOLOGI: EFFEKTIV INLÄRNING OCH UTBILDNING

Det är därför inte att undra på att den genomsnittspoäng som uppnås vid intagningsprov för collegeutbildning i USA har sjunkit till avsevärt lägre nivåer än vad som presterades av elever i mitten av 1960-talet.

Faktum är att College Board (den kommitté som anordnar intagningsproven) i mitten av 1960-talet började betygsätta testresultaten enligt en ny skala som, enligt en framstående akademiker, “har sänkt testets ’oföränderliga standard’ och vårt lands utbildningsambitioner”. I många år grundade sig genomsnittspoängen på de resultat som elever uppnådde 1941, men kommittén förkunnade att matematik- och språktesterna skulle “omfokuseras” och basera sig på de resultat som årskullen från 1990 hade uppnått. Om man betraktar detta mot bakgrund av att testresultaten alltsedan mitten av 1960-talet har varit på kraftig nedgång, för att slutligen plana ut år 1980, var detta verkligen ett tecken på kapitulation från det amerikanska utbildningsväsendets sida. Under tiden rapporterar amerikanska massmedia regelbundet om de stadigt sjunkande resultaten vid diagnostiska prov, om överfyllda klassrum, om allmänhetens missnöje med att mer och mer skattepengar spenderas på något som de betraktar som en allt sämre investering och om den tilltagande besvikelsen inom lärarkåren.

Det är heller inte en tillfällighet att cirka 60% av alla fängelseinterner i USA är analfabeter. Sambandet mellan analfabetism och brott är väl dokumenterat.

Det är förvisso en dyster bild som utmålas här, men situationen är inte mycket bättre på de flesta andra håll i världen.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation