Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
KAPITEL 10


STUDIETEKNOLOGI: EFFEKTIV INLÄRNING OCH UTBILDNING

V

år jords framtid kommer en dag att vila i händerna på våra barn. Hur väl rustade när det gäller att föra samhället vidare kommer de att vara? Förmodligen lika väl som vi lyckas utbilda dem för denna roll. Av allt att döma har vi inte levt upp till detta ansvar, sorgligt nog. I en tid då kvaliteten på den utbildning som ges är viktigare än någonsin, uppvisar vårt skolsystem allt fler problem och brister.

Ett typiskt exempel på de utbildningsproblem som de flesta av västvärldens länder står inför är den tragedi som har drabbat USA:s skolelever. USA ägde en gång ett av världens bästa utbildningssystem. Just detta system befinner sig dock sedan mer än tre årtionden i en till synes olöslig kris.

Mer än 25% av de elever som lämnar eller utexamineras från high school (motsvarar ungefär vår gymnasieskola) kan inte läsa och skriva bra nog för att kunna hantera de mest elementära och dagligen återkommande situationer där läs- och skrivfärdigheter krävs.

Mellan 30 och 50% av alla amerikanska high school-elever i underprivilegierade storstadsområden fullföljer aldrig high school.

Enligt ordföranden i ett av lärarförbunden i USA, lämnar upp till 50% av alla nya lärare läraryrket inom fem år. Enligt en annan undersökning från 1996 var siffran 30%. Oavsett vilken siffra man väljer är det ett slöseri med väsentliga resurser. Lika chockerande är det att rapporten uppgav att mer än 40 stater i USA anställde lärare som inte var fullt kvalificerade i de ämnen som de undervisade i.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation