Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
ATT GE INDIVIDEN LIVET ÅTER I EN FÖRGIFTAD OCH DROGAD VÄRLD


DROGRUNDDOWNEN

Att föra personen till nuet innebär emellertid inte en fullständig lösning på problemet. Droger ställer till med en sådan oreda i sinnet, att det kräver en exakt och grundlig metod för att befria personen från deras verkningar. Sålunda måste man ta upp och hantera de verkliga händelserna ur det reaktiva sinnet som är associerade med droger. Det görs i en serie auditeringsprocesser, som tillsammans utgör Drogrundownen.

Personens erfarenheter då han tog droger är det första som man tar upp till behandling i dessa exakta auditeringssteg. Härigenom frigörs den laddning i det reaktiva sinnet som har anhopats i anslutning till dessa händelser. Den del av en persons uppmärksamhet som varit fixerad av droger, mediciner och alkohol frigörs och de mentala massor som droger givit upphov till utplånas.

Användning av droger ger också undantagslöst upphov till många oönskade kroppsliga förnimmelser, emotioner, attityder och andra känsloupplevelser. Drogrundownen omfattar auditering av oönskade känslor som man upplevt i samband med de droger man har tagit. Dessa droger tas upp en efter en och åtgärdas helt och hållet, vilket befriar personen från deras psykosomatiska verkningar.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation