Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
ATT GE INDIVIDEN LIVET ÅTER I EN FÖRGIFTAD OCH DROGAD VÄRLD

Photos
Objektiva processer kan rikta en persons uppmärksamhet utåt och i hög grad lindra eventuella obehag. Förflutna händelser försvinner från nuet och inverkar inte på personen längre.

Droger verkar dessutom på ett annat sätt, de fäster en persons uppmärksamhet vid tidpunkter i hans förflutna. Mentala bilder som restimulerats i det reaktiva sinnet framträder i de hallucinationer som man upplever under påverkan av vissa droger. Uppmärksamheten fastnar ofta i dessa bilder efter det att drogen har slutat verka, vilket resulterar i att personen upplever en mental tröghet eller inte är medveten om omgivningen i nuet.

Detta kan vara farligt både för personen själv och för hans omgivning, vilket påvisas av det antal trafikolyckor där droger finns med i bilden, för att inte tala om alla mindre allvarliga olyckshändelser eller missöden som inträffar på grund av att en person inte är medveten om vad som sker runt omkring honom. Droger gör en person avtrubbad, de kan skada minnet och påverka attityder och beteende på en mängd olika sätt. Allt detta är konsekvenser av att personen tagit droger och är något som aldrig upphör att påverka individen, såvida man inte behandlar honom med auditering.

Anledningen till att droger är så skadliga, andligt sett, är att de kan bringa allvarlig oreda i den energi som finns i sinnet, vilket gör personen desorienterad och förvirrad. Ofta sänks personens grad av medvetande, hans uppfattningsförmåga minskar och hans förutsättningar att handskas med de energier och den materia som verkligheten består av försämras dramatiskt. En drogpåverkad person kan därför inte kontrollera saker i sin omgivning lika bra och hans krafter och duglighet avtar, även om han inte uppfattar det själv.

Medan en person är påverkad av droger kan bilderna i det reaktiva sinnet “kopplas på” mycket kraftigt, vilket överväldigar honom och därefter gör honom rädd för att konfrontera någonting överhuvudtaget i det reaktiva sinnet. Resultatet blir att personen stoppas fullständigt från all mental och andlig utveckling.

L. Ron Hubbards upptäckter inom teknologin för narkomanrehabilitering och hans fullständiga drogbehandlingsprogram tar direkt upp vart och ett av dessa fenomen.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation