Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
ATT GE INDIVIDEN LIVET ÅTER I EN FÖRGIFTAD OCH DROGAD VÄRLD


DEN BIOKEMISKA FAKTORN

En människa uppfattar en stor del av tillvaron via kroppens sensoriska kanaler. Kroppen är en kommunikationscentral för individen, och hjärnan fungerar som en växel som omsätter tankar i handling. De biokemiska verkningar som droger ger upphov till förändrar de normala förloppen i detta system, vilket ofta får skadliga eller rent av katastrofala följder.

L. Ron Hubbard undersökte detta hinder för andlig frihet – som idag utgör ett centralt och överhängande samhällsproblem – långt innan andra blev särskilt medvetna om det. Hans arbete ledde fram till en effektiv metod för att råda bot på de skadliga, biokemiska verkningar som droger och andra gifter medför.

Han upptäckte att rester av droger och andra gifter fastnar i kroppens fettvävnad och stannar kvar där – man har funnit upplagringar av dem åratal efter det att de intogs – och att dessa rester kan fortsätta ha en negativ inverkan på individen långt efter det att drogen till synes har slutat verka. Sådana upplagringar har konstaterats leda till försämrad varseblivning, trötthet, förvirrade tankar och en mängd andra symptom – vilket är raka motsatsen till vad som uppnås genom auditering. Dokumenterade fall visar att personer kan återuppleva verkningarna av LSD flera år efter att de använt det.

Eftersom L. Ron Hubbard insåg, att denna biokemiska faktor måste hanteras innan några varaktiga vinster kunde göras genom auditering, utformade han vad oberoende forskare erkänt som den säkraste, mest effektiva – och enda – metoden i sitt slag: Reningsrundownen.

I Scientologin betecknar en “rundown” en serie sammanhängande handlingar som kulminerar i ett bestämt slutresultat. Reningsrundownen är utvecklad med det enda syftet att hantera den biokemiska barriären mot andliga framsteg, och är en noggrant utformad kombination av träning, vitaminer, näringsämnen och bastubad, som frigör upplagrade droger och andra gifter ur fettvävnaden, så att dessa substanser kan elimineras från kroppen. En person som genomför detta program övervakas noga av speciellt utbildad personal, i samråd med läkare, för att man ska kunna garantera att varje del av programmet utförs på korrekt sätt och att önskade resultat uppnås.

Så snart en person blivit fri från de skadliga verkningarna av drog- och giftrester, är han mycket bättre rustad att utvecklas på det andliga planet, vilket tusentals människor har intygat.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation