Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
ATT GE INDIVIDEN LIVET ÅTER I EN FÖRGIFTAD OCH DROGAD VÄRLD

Photos
När man genomgår Reningsprogrammet, joggar man föratt få blodet att cirkulera djupare in i vävnaderna där giftrester finns lagrade. På så sätt lösgörs dessa skadliga upplagringar så att de fritt kan röra sig i kroppen.

Det är mycket viktigt att joggandet sedan omedelbart följs av svettning i bastu, så att de ämnen som har frigjorts nu kan sköljas ut.

Bestyrkande av resultaten genom oberoende studier

Efter det att programmet offentliggjordes 1980, nåddes medicinska och vetenskapliga kretsar av nyheten om L. Ron Hubbards upptäckt. Talrika undersökningar av denna avgiftningsmetod har sedermera genomförts, undersökningar som bekräftar hur väl programmet faktiskt fungerar.

Betydelsefulla undersökningar under de senaste två decennierna bevisar oupphörligen programmets effektivitet när det gäller att eliminera gifter från kroppen.

I Michigan ledde en oavsiktlig förgiftning av boskap med ett giftigt brandsläckningsmedel till att 97 % av delstatens befolkning hela fem år senare befanns ha mätbara mängder av ämnet i fettvävnaden. En grupp människor, bosatta i Michigan, som hade stått under observation sedan den ursprungliga förgiftningen, fick besked av läkarna om att gifterna skulle komma att stanna kvar i kroppen livet ut. Senare, år 1982, fick en grupp av dessa personer genomgå Reningsprogrammet. Cellprover från fettvävnaden togs före och efter programmet, varvid man kunde konstatera en mer än tjugo procentig minskning av mängden brandsläckningsmedel och andra gifter. Uppföljningsprover som togs fyra månader senare uppvisade en ännu större förändring, gifthalterna fortsatte att sjunka efter det att programmet hade avslutats och hade nu i genomsnitt minskat med över 40 %.

Oberoende forskare utförde 1983 tester på en kvinna som hade gjort Reningsprogrammet efter att ha utsatts för stora mängder av industriföroreningar på sitt arbete. Ett urinprov som togs vid programmets början visade på höga halter av kvicksilver och bly i kvinnans kropp. Under programmets gång utsöndrade hon en svart substans genom hudens porer, då kemikalierna sköljdes ut ur kroppen. I undersökningen anmärkte man: “Avlägsnandet av giftämnena från hennes kropp åtföljdes också av en minskning av hennes subjektivt upplevda problem. Hon kände inte längre av den extrema tröttheten, illamåendet och slöheten som hon hade upplevt ända sedan tidpunkten för exponeringen.”

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation