Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
KAPITEL 9


ATT GE INDIVIDEN LIVET ÅTER I EN FÖRGIFTAD OCH DROGAD VÄRLD

F

orskning har visat att den enskilda faktor som är mest destruktiv i vår nuvarande kultur är droger.

Användningen av narkotika – LSD, heroin, kokain, angel dust, marijuana och annat – har snabbt spridit sig till alla nivåer i samhället. Collegestuderande upplever hjärnförtvining till följd av sitt bruk av marijuana; skolbarn drivs dagligen till tablettmissbruk genom påtryckningar från sina kamrater och från farmaceutiskt håll; och den till synes vanlige herr Svensson längre ner på gatan eller herr Jansson på jobbet, bär på en ovana som man varken anar eller tar itu med.

Utbredd konsumtion av illegala droger – varav många ursprungligen var receptbelagda läkemedel – har skapat en industri som omsätter 500 miljarder dollar om året. Enligt vissa bedömare är marijuana nu den största försäljningsgrödan i Amerika. Kokain och dess derivat, som var högsta mode på 1970-talet, missbrukas nu i stor omfattning, till stor del beroende på att psykiatriker så sent som 1980 gjorde gällande att kokain inte var vanebildande. De kunde inte ha gjort ett mer vilseledande påstående.

I sin forskning om de barriärer för andliga framsteg, orsakade av droger, uppdagade L. Ron Hubbard existensen av en drogpersonlighet, en artificiell personlighet som skapades av drogerna.

“Droger kan uppenbarligen förändra en persons inställning, så att hans ursprungliga personlighet övergår till att bli en som i hemlighet bär på fientlighet och hat, vilket han inte låter synas utåt”, skrev L. Ron Hubbard. “Även om detta kanske inte är fallet, så kan man därigenom dock se ett samband mellan drogerna och de tilltagande problemen med brottslighet, produktion och dagens upplösning av samhällelig och industriell kultur.”

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation