Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
INTRODUKTIONSTJÄNSTER I DIANETIK OCH SCIENTOLOGI


SCIENTOLOGI-SEMINARIEKURSER:

Kursen “Hur människans sinne fungerar”

Efter att ha bekantat sig med antingen Dianetik eller Scientologi, brukar människor som vill veta mer om sinnet och thetanens förhållande till sinnet ta denna tjänst. Här får de lära sig att det mänskliga sinnet har en exakt uppbyggnad. Före Dianetiken var denna uppbyggnad i stort sett okänd, eftersom de som försökte förstå sinnet gjorde det utifrån ett helt materialistiskt perspektiv.

Kursen “Hur människans sinne fungerar” ger en exakt beskrivning av sinnet, dess beståndsdelar, dess funktioner och förhållande till människan som andlig varelse. Denna innehållsrika kurs består av tjugo föreläsningar som redogör för varje aspekt av sinnet. Varje föreläsning följs av demonstrationer och praktiska övningar, så att man får en god kännedom om sådana grunder som det reaktiva sinnet, mentala bilder, engram, det analytiska sinnet, individen, förståelse, aberration, samt kroppen och dess nervsystem. Kursen “Hur människans sinne fungerar” ger en verklig insikt i dessa principer, vilket åstadkommer en helt ny kännedom om livet.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation