Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
INTRODUKTIONSTJÄNSTER I DIANETIK OCH SCIENTOLOGI

Kursen “Personlig effektivitet”

För många människor är lycka ett tillstånd som är svårt att nå. Undersökningar visar att vad de flesta människor eftertraktar mest är “att vara lycklig”. Detta förhållande väcker frågan: varför är vissa människor lyckliga och andra inte? Vad kan man göra när lyckan verkar ouppnåelig?

Den första frågan besvaras kanske bäst genom att man skaffar sig kunskap om vad lycka egentligen är. När det gäller den andra frågan, fordrar svaret en insikt om de hinder som ligger i vägen för personlig lycka och att man lär sig hur man övervinner dessa. Denna insikt kan man skaffa sig genom en tjänst som finns i varje Scientologi-kyrka: Kursen “ Personlig effektivitet”.

Denna kurs, som kan göras på deltid under en femdagarsperiod eller mer intensivt under ett veckoslut, ger svar på många av de problem och hinder som man stöter på i livet och ger de studerande möjlighet att själva testa principerna. Det är här som den studerande, många gånger för första gången, upplever de vinster som finns i auditering. Detta görs genom att man turas om, i sk samauditering, där de studerande auditerar varandra på grundläggande Scientologi-processer. Kort sagt ger denna kurs både personliga erfarenheter och en analys av livets “grunder” på ett mycket verkligt och praktiskt sätt.

Det finns ett stort antal introduktions-kurser i Scientologi som inriktar sig på specifika problem och aspekter av livet, men Kursen “Personlig effektivitet” är mer grund-läggande. Den är till för var och en som någonsin har undrat om man inte kan få ut något mer av livet.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation