Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
INTRODUKTIONSTJÄNSTER I DIANETIK OCH SCIENTOLOGI

En person kan snabbt förbättra ett specifikt område av sitt liv med en livsförbättringskurs. Dessa kurser ger grundläggande Scientologi-data som har direkt att göra med det område som en person vill ha omedelbar hjälp med. Finns även översatt till ett flertal språk.

Detta är praktiska kurser, i ordets rätta bemärkelse. Varje kurs har illustrerats för att underlätta förståelsen och tonvikten ligger på den praktiska tillämpningen. Man lär sig teorin bakom Scientologins grundprinciper inom området ifråga och tillämpar dem sedan på övningar som görs i kurslokalen tills man kan använda dem i livet.

Ett exempel: i den livsförbättringskurs som handlar om att förbättra relationer finner man olika metoder, baserade på Scientologins grunder, för att förbättra sina relationer med andra. Man lär sig de verkliga grundvalarna för mellanmänskliga relationer, ARC-triangeln (efter engelskans Affinity [affinitet], Reality [verklighet], Communication [kommunikation]) och praktiserar sedan de exakta steg som anges i kursen, för att förbättra eller reparera relationer av alla slag. Man lär sig principerna för kommunikation och deras användning. Man lär sig “lagen om tredje part”, L. Ron Hubbards upptäckt om den bakomliggande orsaken till alla konflikter och hur man utnyttjar denna upptäckt för att lösa tvister. Med hjälp av dessa och andra hjälpmedel kan man förändra sitt liv till det bättre. Man lär sig saker som man faktiskt kan göra, inte bara till egen nytta, utan också till fördel för andra.

Livsförbättringskurserna är unika för Scientologin. Till skillnad från andra religioner erbjuder Scientologin en praktisk teknologi om människan, som kan användas för att verkligen förbättra situationer i livet. Då man tillämpar denna teknologi i det dagliga livet för att utveckla sig själv och andra, upptäcker man att man nu är mer kapabel att fortsätta sin resa mot högre nivåer av andlig medvetenhet och förmåga.

Livsförbättringskurser:

 • Hur man övervinner livets med- och motgångar

 • Personliga värden och integritet

 • Hur man förbättrar tillstånd i livet

 • Hur man förbättrar relationer med andra

 • Hur man startar ett lyckligt äktenskap

 • Hur man får ett lyckligt äktenskap att bestå

 • Hur man förbättrar sitt äktenskap

 • Hur man lyckas som förälder

 • Hur man gör arbete lättare

 • Introduktion till Scientologi-etik

 • Vägen till lycka

  Föregående Nästa
 •  

  | Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
  | Scientology |
  | Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
  © 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

  För varumärkesinformation