Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
KAPITEL 8


INTRODUKTIONSTJÄNSTER I
DIANETIK OCH SCIENTOLOGI

F

ör den som inte har tidigare erfarenheter av Scientologi är det enkelt att ta sina första steg på Bron till total frihet. Man får i allmänhet sin första inblick i denna religion genom att läsa någon av L. Ron Hubbards böcker och/eller närvara vid en föreläsning om Dianetik eller Scientologi som hålls av en scientolog i en kyrka eller mission. Om man sedan anser att det finns områden i ens liv och omgivning som man skulle vilja förändra till det bättre och att Scientologin har en teknologi som kommer att hjälpa en att uppnå detta, är man vanligtvis ivrig att starta på någon service. Och med detta som drivfjäder finner man introduktionstjänsterna i Dianetik och Scientologi som ett första steg.

Även om nedanstående tjänster anges som “introduktionstjänster”, ska deras förmåga att åstad komma positiva andliga framsteg inte underskattas. Varje tjänst ger en hel del insikt i Dianetikens och Scientologins grundläggande anvisningar och tillämpningar och ger kunskap som man omedelbart kan tillämpa för att förbättra livet, både sitt eget och andras.

Dianetik och Scientologi utgör en stor kunskapsmassa. Den presenteras i form av en serie gradvisa nivåer som möjliggör att man kan öka sin andliga medvetenhet och förmåga på ett säkert och stabilt sätt. I likhet med alla tjänster inom Scientologin är dessa inledande tjänster utformade på bästa möjliga gradient.

Introduktionstjänsterna är för det mesta korta och kan avslutas på några få kvällar i vilken kyrka eller mission som helst. Nedan ges en beskrivning av några, men långtifrån alla dessa tjänster. Vanligtvis görs de i den ordning som anges nedan, men detta kan variera beroende på en inledande bedömning av personens aktuella andliga tillstånd. Bedömningen omfattar ett test av bla personlighetsprofilen, där man mäter tio olika karaktärsdrag, personens kunskaper om Scientologi, vilka Scientologi-böcker han har läst samt vissa andra faktorer. Med hjälp av en scientolog som vet exakt vilken del av Scientologin som bäst passar personens omedelbara behov kan man sedan gå vidare i den ordningsföljd som är lämpligast.

Den första åtgärden innan man påbörjar någon service är dock undantagslöst att se filmen Orientering som, vilket anges nedan, visar en person vad han kommer att finna i en Scientologi-kyrka. I allmänhet är nästa steg Kursen “Framgång genom kommunikation”, vilken ger praktiska verktyg med vars hjälp man på ett mer effektivt sätt kan göra framsteg i allt man gör inom Scientologin. Dessutom finner man en rad introduktions-tjänster inriktade på olika behov, vilka kan vara lämpliga att göra beroende på den första bedömningen som gjordes. Allt detta existerar emellertid för att föra en person genom introduktionsstadiet och upp på Bron till total frihet.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation