Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
GRUNDLÄGGANDE BÖCKER, FILMER, FÖRELÄSNINGAR OCH EXTERNKURSER INOM DIANETIK OCH SCIENTOLOGI

Scientologi 0-8: Boken om grunder

Här finns Scientologins grundläggande principer och tekniska data. Boken om grunder är ett koncentrat av allt som omfattas av Scientologins skrifter. Bokens titel betyder “Scientologi, noll till evigheten” där 8:an är symbolen för oändlighet, ställd på högkant.

L. Ron Hubbard systematiserade många av sina observationer i form av skalor över kännetecken eller utmärkande egenskaper hos anden, sinnet och livet. Dessa ovärderliga upptäckter finns med i Boken om grunder och kan användas för att ge en förståelse av ytterligheter och mellanliggande gradvisa steg när det gäller sådana företeelser som ansvar, emotion, affinitet, medvetande och själva vetandet.

I denna bok finns en ingående beskrivning av Dianetikens och Scientologins axiom. Detta är själva livets grundläggande lagar. Med hjälp av denna kunskap kan man förstå och förutsäga allt mänskligt beteende. Här finns också L. Ron Hubbards upptäckter av de grundsatser som ligger bakom alla former av tänkande, de sk Logikerna.

Scientologi 0-8 beskriver livets centrala och grundläggande data på ett kortfattat och koncist sätt.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation