Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
Scientologins tjänsterMänniskor drar nytta av Scientologin genom de specifika tjänster som överför dess filosofi till religionsutövning – praktisk tillämpning av Scientologins principer. Auditering och utbildning är de två centrala tjänsterna inom religionen Scientologi. Varje tjänst har ett slutresultat, vilket möjliggör för en individ att öka sin andliga medvetenhet och förmåga. Hans problem löser sig, hans relationer förbättras och hans syn på livet blir ljusare. Han förstår sig själv bättre och blir mer kapabel.

Scientologin kan tillämpas på vilket område som helst i en människas liv. En uppsättning klart definierade tjänster gör det möjligt för vem som helst att lära sig och använda dess olika aspekter. På detta sätt rör sig människor framåt på Bron till andlig frihet.

De olika kapitlen i denna del beskriver Scientologins tjänster. Kapitlen följer mönstret för Klassificerings- graderings- och medvetandetabellen, och börjar med böcker och tjänster för nybörjare, för att sedan fortsätta med olika auditeringsnivåer och kurser. Samtliga kategorier av tjänster som erbjuds vid kyrkor och missioner beskrivs, inklusive Scientologins etiksystem, vilket är ett system som hjälper människor att få största möjliga utbyte av sin tillämpning av Scientologin.

Varje kapitel beskriver en typ av tjänst och kan läsas oberoende av de andra. Om läsaren är speciellt intresserad av någon enskild kategori, kan han finna den i innehållsförteckningen och läsa det kapitlet först. Vill man skaffa sig en genomgripande uppfattning om de Scientologi-tjänster som utgör Bron till friheten, bör man läsa samtliga kapitel.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation