Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
BRON TILL ETT BÄTTRE LIV


SCIENTOLOGINS MÅL

Klicka för att se en större version av bilden ovan.

Scientologins mål är att sätta individen i stånd att leva ett bättre liv enligt sin egen uppfattning, och att leva ett bättre liv tillsammans med sina medmänniskor.

Även om ett sådant påstående kan tyckas enkelt och anspråkslöst, inbegriper det en oerhörd mängd saker. Det omfattar varje religions dröm: att uppnå ett fullständigt, totalt återställande av människans naturliga men sedan länge undanskymda förmågor – förmågor som innebär att hon kan vara medveten orsak över materia, energi, rum, tid, form, tanke och liv.

Scientologin kan dock åstadkomma djupgående förändringar långt innan man når detta tillstånd. Den kan reparera eller blåsa nytt liv i personliga förhållanden. Personliga mål kan förverkligas och lycka och glädje återställas. Om någon är ansatt av tveksamhet och hämningar, kan han vinna visshet och självförtroende. Där en gång olycka och förvirring rådde, kan glädje och tankeskärpa växa fram.

När man väl har sett hur Scientologin fungerar, är det inte lätt att blunda för dess resultat eller låta bli att erkänna att den i sanning fungerar. Scientologin har nämligen gått ut med budskapet att en människa är sin egen odödliga själ. I Scientologin har gåtan lösts – och svaret befanns vara enkelt.

Anmärkning: De härpå följande kapitlen tar upp de i tabellen omnämnda auditerings- och utbildningstjänsterna och beskriver de viktigaste av dem. För att finna information om en viss tjänst, kan du slå upp motsvarande kapitel i Del tre.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation