Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
BRON TILL ETT BÄTTRE LIV

Gradering hänvisar till de gradvisa framsteg som personen gör i sin Scientologi-auditering. Backar har en viss lutning, liksom trappor. Det finns både höga och låga steg, och till och med lodräta branter. Hos de sistnämnda är det inte fråga om någon lutning alls. Den önskvärda vägen är en som gradvis lutar uppåt.

En persons andliga medvetande stärks allteftersom han eller hon skrider framåt i Scientologin. Genom att skaffa sig både utbildning och auditering, båda lika nödvändiga, ökar personen sitt medvetande. Medvetandenivåerna räknas upp i mitten av tabellen och motsvarar exakt framstegen i utbildning och auditering.

Människans religiösa arv har länge omfattat föreställningen om en bro, som sträcker sig från den punkt där man befinner sig, över en avgrund och till en högre existensplatå. Tyvärr har många av de som försökt ta sig över dit fallit ner i avgrunden.

Denna liknelse har använts för Klassificerings-, graderings- och medvetandetabellen, som i själva verket representerar den bro som överbryggar klyftan och leder oss till den högre platån. Detta är den vision som människan har omhuldat i minst 10000 år och som nu kan förverkligas genom att man följer den noga utstakade väg som finns i tabellen. Det är en exakt väg, som omfattar bestämda förfaringssätt, vilka åstadkommer konstant förutsägbara andliga förbättringar när de tillämpas korrekt. Denna bro är nu färdigställd och man kan tryggt färdas på den.

Den serie medvetandenivåer som finns i mittkolumnen på Klassificerings-, graderings- och medvetandetabellen omfattar till exempel nivåerna icke-existens, avskildhet, behov av förändring, krav på förbättring, hopp och förmåga, för att nämna några få. Dessa nivåer representerar det som den enskilda människan är medveten om i sitt liv. Alla människor befinner sig någonstans på dessa medvetandenivåer. Scientologin har som mål att hjälpa individen att höja sitt medvetande. Varje ökning i medvetande åtföljs av ökad kraft, intelligens och överlevnadspotential.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation