Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
BRON TILL ETT BÄTTRE LIV

Tabellen utgör alltså en karta över vad en individ kan bli medveten om. Det är dock viktigt att observera att tabellen betonar ens personliga medvetande, inte vad andra kan tänkas ha iakttagit i fråga om ens beteende. Återigen är det alltså individen som står i centrum, för det är individen man vänder sig till och det är han som utvecklas. Scientologin är till för dem som verkligen vill få en förändring till stånd, som vill bli bättre och mer kapabla. Scientologin hjälper alltså de kapabla att bli mer kapabla.

Efterhand som man går uppför denna bro, blir man en utbildad auditör och lär sig att hjälpa andra människor. Dessutom erhåller man själv auditering. Man uppnår tillståndet clear, går vidare till de högsta nivåerna av auditörsutbildning och de högsta tillstånden av medvetande som andlig varelse. Parallellt med medvetandenivåerna finns de olika tekniker och aktiviteter som motsvarar dessa nivåer och som åstadkommer ytterligare framsteg när man fortskrider genom dem.

För att uppnå den fulla andliga behållningen av Scientologin måste man gå uppför båda sidorna av Bron, utbildning och auditering, om man skall klara det hela vägen upp. Man måste genom utbildning i Scientologi lära sig tillvarons grundprinciper, om man skall kunna uppnå en högre medvetenhet om livet. Man måste genom auditering uppleva hur dessa grundprinciper förhåller sig till en själv, för att till fullo kunna förstå sig själv och sitt förhållande till livet. Att försöka gå på enbart den ena sidan av Bron är som att försöka ta sig uppför en sluttning genom att hoppa på ett ben. Men den som tar sig uppför båda sidorna av denna tabell, ett steg i taget, kommer att nå toppen.

Tabellen fungerar som en vägledning för individen, från den punkt där han för första gången blir medveten om Scientologin och vidare upp genom varje högre tillstånd. Människan har aldrig tidigare haft en sådan. Den utgör Bron till total frihet. Det är den väg man följer. Den är exakt utstakad och har en fast och oföränderlig serie steg. Genom att följa den blir man fri.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation