Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
BRON TILL ETT BÄTTRE LIV

Om någon led av en mycket allvarlig sjukdom, skulle hans uppmärksamhet vara så fixerad vid denna sjukdom att han knappast skulle kunna föreställa sig något utöver att bli frisk. Om han befann sig i detta tillstånd och någon framkastade idén att han inom en vecka skulle vara tillbaka på arbetet och dessutom ställa upp i företagets korpfotbollslag, är det tveksamt om han ens skulle lyssna. Låt oss säga att smärtan efter en tid börjar avta och han börjar fundera på att sätta sig upp – detta vore avgjort ett framsteg. Därefter kan han kanske till och med överväga möjligheterna att ta sig nerför trappan. Men om man vid något tillfälle under detta tillfrisknande hade bett honom fundera på att gå tillbaka till arbetet med dess strapatser eller ställa upp i korplaget, skulle detta ha inneburit alltför mycket förbättring på alltför kort tid.

Det är likadant med andliga framsteg. De sker gradvis, och man kan inte förvänta sig att en person omedelbart skall ta ett språng upp till de högsta nivåerna. Den tabell som L. Ron Hubbard utformade visar inte bara vilka förbättringar som en person kan uppnå, utan även i vilken följd de olika stegen skall genomföras. Genom att följa dessa steg, slipper han de oundvikliga bakslag som uppstår när man försöker uppnå alltför mycket på alltför kort tid. Metodiska framsteg, en förändring åt gången, precis som L. Ron Hubbard beskrev det, gör det möjligt för en person att med tillfredsställande snabbhet uppnå ett synnerligen högt tillstånd.

Den tabell som visar dessa stegvisa förbättringar kallas Klassificerings-, graderings- och medvetandetabellen över nivåer och certifikat. Den är uppdelad i två delar. Den vänstra sidan visar de utbildningssteg som man tar i Scientologin och den högra visar auditeringsstegen.

Med klassificering menas den utbildning man erhåller i Scientologin. Vidare åsyftas det faktum att vissa saker måste göras, eller färdigheter uppnås, innan en person klassificeras som auditör på en viss nivå och får fortsätta till nästa klass.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation