Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
KAPITEL 6


BRON TILL ETT BÄTTRE LIV

D

et är en gammal och känd uppfattning, att människan kan gå framåt och utveckla sig själv. Under 1800-talet kom denna idé dock i skymundan på grund av psykologernas diametralt motsatta teori – att vi alla förblir i samma tillstånd som det vi föds i. Vidare införde psykologerna den nya, men fullständigt felaktiga idén, att människan bara är ett djur och att hon därför inte kan förbättra sin förmåga, sitt beteende eller sin intelligens.

På grund av detta är det ganska svårt för människor av idag att förstå den äldre och mycket sannare tanken att människan är en ande och att hon kan sträva mot och uppnå högre tillstånd.

Förbättringar kan dock uppnås. Det finns många högre existenstillstånd inom räckhåll för människan, och dessa tillstånd kan uppnås genom Scientologin. L. Ron Hubbard gav en exakt beskrivning av dessa tillstånd och klargjorde vidare – genom att arrangera dem i en tabell som tydligt visar varje steg uppåt – hur de kunde uppnås.

Livet förbättras gradvis. Först förbättras det en smula, sedan en smula till och sedan ytterligare en smula. Allt sker inte på en gång. Man får inte förvänta sig att helt enkelt bli serverad en helhetslösning i en handvändning, i stil med att få en injektion som botar allt som genom ett trollslag – såvida man inte är en av dem som går omkring med den absurda idén att det inte finns något som kan kallas liv i en levande varelse. Det som förändras till det bättre i Scientologin är individen och hans medvetande. Inte hans kropp, kreditkort, bil eller annat åtföljande och vidhängande maskineri som han omges av. Det är individen själv som utvecklas.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation