Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
UTÖVNING AV SCIENTOLOGI

Efter att ha fullbordat bestämda utbildningstjänster, skaffar sig auditören ytterligare praktisk erfarenhet genom att tillämpa det han har lärt sig, under överinseende av högt kvalificerad personal, under en praktikanttjänstgöring. Genom att tjänstgöra som praktikant blir auditören expert. Han blir det genom görande. Auditören ger auditering till många olika preclears på de auditeringsåtgärder som han har utbildats i och får tillfälle att utföra dem om och om igen. Sådan erfarenhet skänker honom en orubblig visshet.

Auditeringstekniker fungerar alltid, när de tillämpas korrekt. Även om de grundläggande principerna för auditering är enkla i sig, måste en auditör bli skicklig på att använda auditeringsteknikerna innan han kan uppnå konsekventa resultat.

Många saker i livet måste utföras med precision, men när man har att göra med livet självt, vilket är fallet när man auditerar en preclear, kan små variationer i hur en procedur tillämpas avsevärt begränsa de resultat som uppnås. Man har länge känt till att preclearn uppnår större framsteg när auditeringsproceduren genomförs exakt som den ska i alla avseenden. De mirakler som uppnås genom auditering är slutresultatet av dussintals, eller till och med hundratals, exakt inlärda, inövade och tillämpade moment och detaljer avseende procedurernas ordalydelse, handhavandet av E-metern, kommunikationen med preclearn och så vidare. När de många stegen i en auditeringssession genomförs på korrekt sätt, resulterar de i väsentliga andliga framsteg för preclearn.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation