Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
UTÖVNING AV SCIENTOLOGI

Efter två veckors intensiv utbildning kan den studerande ha genomgått nog med studier och övning för att börja auditera en person på elementära processer. Hans preclear kan vara en vän, en annan studerande, en medlem av kyrkans personal eller vem som helst. Hans sessioner övervakas noga av högt utbildade auditörer inom kyrkan, som hjälper honom att tillämpa materialet på rätt sätt. Han auditerar sin preclear dagligen och uppfyller särskilda auditeringskrav som anges på hans checksheet. Det främsta syftet med hans utbildning är tillämpning, vare sig det gäller auditering eller livet i allmänhet.

Den studerande uppnår visshet om att han verkligen förstår sitt material genom att hjälpa en annan person till förbättring. Härmed ser han att han kompetent kan behärska livets olika delar och vinner ytterligare visshet om sina färdigheter. Detta är något som är lika viktigt för ens egen andliga utveckling som de personliga framsteg man uppnår genom att bli auditerad.

L. Ron Hubbard betonade att hälften av alla framsteg i Scientologin uppnås genom utbildning i dess principer. Hur sant detta är blir uppenbart när man betänker hur mycket klarare en persons syn på livet blir genom kunskaper i Scientologi. Detta innebär givetvis också en större förståelse av vad som händer i ens egna auditeringssessioner, vilket i sin tur innebär att man gör snabbare och säkrare framsteg som preclear. Det är utbildning som ger en denna förståelse.

Dessutom skänker det en avsevärd självkänsla och personlig tillfredsställelse att se en person bli mer kapabel och lycklig som ett resultat av att man har hjälpt honom eller henne. Men oavsett om man väljer att auditera på heltid eller inte är man en del av den värld vi lever i, och genom sin utbildning i Scientologi vinner man nya insikter som man nu kan använda.

Efter att ha fullbordat auditeringskraven på checksheetet utexamineras den studerande från kursen. En auditör genomgår sex på varandra följande större utbildningstjänster som en del av sin akademiutbildning. För varje enskild kurs uppnår auditören en viss färdighetsnivå. Varje nivå motsvaras av en beteckning – från klass 0 upp till klass V – vilket också utgör auditörens klassificering. Högre klasser, upp till och med klass XII, kan uppnås genom mer avancerade utbildningstjänster i särskilda kyrkor på olika platser i världen. Varje nivå följer det effektiva och grundliga undervisningsmönster som beskrivits tidigare, men bygger vidare med teori och procedurer som kräver en högre grad av skicklighet. På så vis blir en auditör allt kunnigare i ämnet. De olika utbildningsnivåerna löper parallellt med de nivåer som en preclear genomgår i sin auditering.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation