Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
UTÖVNING AV SCIENTOLOGI

Alla utsätts vi då och då för problem och bekymmer. Ett barn faller och skrubbar knät, man upptäcker att grannens fru har problem med spriten, en väns företag håller på att gå omkull, en förälder blir sjuk. En utbildad scientolog kan i varje situation i livet använda det han har lärt sig i Akademin, och kan göra någonting åt situationen.

De färdigheter man skaffar sig genom Scientologi-utbildning utgör en skolning i livet och innebär praktiska kunskaper om livets olika delar. Denna utbildning bildar en bro mellan ens egna kunskaper och egen livserfarenhet och sanningarna i Scientologin. Det är en bro som leder varje enskild människa till en förståelse av livet.

Akademiutbildning lär ut olika aspekter av denna förståelse samt den praktiska tillämpningen därav – en kombination som skänker visshet om att man faktiskt vet. Eftersom livet består av görande läggs tonvikten på tillämpning. Inriktningen är på det som utgör det viktigaste tillämpningsområdet, nämligen auditering. Detta inbegriper en förståelse av den kommunikation som äger rum mellan auditör och preclear och hur man främjar god kommunikation.

När man väl har lärt sig göra detta på auditeringens område är det lätt att göra det i livet. Den teoretiska bakgrunden till E-metern och hur den fungerar studeras ingående, varefter man övar med den tills man har uppnått skicklighet i att använda den. Man lär sig de grundläggande reglerna i auditering samt hur man ger en session till en preclear. Varje steg studeras, varefter det övas tills det kan utföras kompetent. Studerande tittar på utbildningsfilmer i Akademins filmrum för att lära sig det korrekta sättet att utföra bestämda aspekter av auditering. De lär sig de olika kodexar, lagar och axiom som har att göra med auditering, så att de verkligen förstår dessa grundprinciper.

Senare steg i utbildningen bygger på tidigare steg. Man förs gradvis upp till en nivå där man faktiskt kan använda sig av de specifika lagar enligt vilka livet fungerar. Därnäst lär man sig exakta auditeringsprocesser och övar på dem med andra studerande tills man kan dem väl.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation