Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
UTÖVNING AV SCIENTOLOGI


VAD SCIENTOLOGI-UTBILDNING OMFATTAR

I en Scientologi-kurslokal studerar man Dianetik- och Scientologi-material i sin egen takt och får hjälp av särskilt utbildade kursledare. Förutom att läsa L. Ron Hubbards texter och lyssna på hans inspelade föreläsningar, övar sig de studerande på att tillämpa det som de studerar, för att förbättra sina egna liv och hjälpa andra människor.

Det stora område som Scientologin omfattar är uppdelat i en mängd olika kurser, alltifrån introduktions-
kurser som lär ut grundprinciper till mer omfattande kurser där man utbildas till auditör. Det finns kurser som förmedlar kunskaper om en thetans högsta förmågor och kurser som omfattar hela den filosofiska och tekniska kunskapsmängden i Dianetik och Scientologi. Det finns mycket att veta, men allting går att tillgodogöra sig, och ju mer man lär sig, desto större klarhet och förståelse inför livet får man.

Kärnan i all Scientologi-undervisning är den auditörsutbildning som ges i Akademin i varje Scientologi-kyrka.

Genom utbildningen i en Scientologi-akademi skaffar man sig en förståelse av människan, hennes potential och de svårigheter som hon står inför. Denna förståelse går långt utöver vad som lärs ut inom de humanistiska ämnena och samhällsvetenskaperna. Man får genom denna utbildning klart för sig hur Scientologiprinciper är tillämpliga på alla situationer i livet. Denna kunskap skänker insikt om varför vissa människor är framgångsrika under det att andra misslyckas. Man förstår varför en del är lyckliga men andra inte. Man vet hur det kommer sig att vissa förhållanden är stabila medan andra spricker. Livet är inget mysterium för en som har studerat Scientologi. Såtillvida skänker utbildning precis lika mycket personlig insikt som auditering gör.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation