Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
UTÖVNING AV SCIENTOLOGI


HUR UTBILDAR SIG SCIENTOLOGER?

Under sin forskning gjorde L. Ron Hubbard många framsteg rörande hur man bäst utbildar människor. Dessa framsteg används inom kyrkans utbildningstjänster. Han upptäckte grunderna för inlärning och systematiserade dem till en teknologi för studier. Denna studieteknologi är ett ämne i sig och används i all Scientologi-utbildning. Den är dock lika användbar vid studier av andra ämnen, utan undantag.

Något som är unikt för en Scientologikurslokal är kursledaren. Han är en expert på studieteknologin och är skicklig på att finna och åtgärda alla förståelsebarriärer som man kan tänkas stöta på. Kursledaren håller inga föredrag och för heller inte på något sätt in någon egen version av ämnet. Detta är viktigt, eftersom resultat i Scientologin endast uppnås då man följer teknologin exakt så som den nedtecknats av L. Ron Hubbard. Ämnet har redan utforskats, testats och klart bevisats fungera vid användning. Tolkningar som muntligen ges av en lärare till en studerande innehåller oundvikligen förändringar av originalmaterialet – om aldrig så oavsiktliga – och Scientologins effektivitet skulle därmed gå förlorad. Detta är anledningen till att man lägger så stor vikt vid att se till att studerande bara erhåller den oförvanskade version som skrivits av L. Ron Hubbard själv eller som utgörs av en inspelning av hans röst.

I stället hjälper kursledaren personen att förstå materialet och betonar därvid alltid förståelse och tillämpning. Denna utbildningsmetod har visat sig göra det möjligt för människor att förstå mer och använda vad de har lärt sig långt bättre än vad som är fallet då traditionella undervisningsmetoder används.

I Scientologi-utbildning får en person studera i sin egen takt. Varje kurs är upplagd kring vad som kallas ett checksheet, vilket är ytterligare en nyhet när det gäller studier och ingår i den av L. Ron Hubbard utvecklade studieteknologin. På ett checksheet över ett ämne är studiematerialet uppställt steg för steg, för att underlätta inlärningen. Ett checksheet visar i vilken ordning studierna ska genomföras och vilka praktiska övningar som ska göras.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation