Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
UTÖVNING AV SCIENTOLOGI

Materialet som hör till en Scientologi-utbildning består av böcker, och andra publikationer, filmer och inspelade föreläsningar av L. Ron Hubbard. Detta material finns medtaget på checksheetet och studeras i den ordning som anges där. Personen går inte vidare till nästa punkt förrän han är klar med den han håller på med. De förödmjukelser som dagens undervisningssystem alltför ofta utsätter studerande för, såsom “korvstoppning”, att bli satt i hjälpklass osv, förekommer inte i Scientologi-utbildning. Den är helt och hållet till för individen; det som bestämmer hans framsteg är hur snabbt han tillgodogör sig informationen.

Eftersom tonvikten inte ligger på studier som ett självändamål utan på görande, arbetar personen snart på de praktiska momenten i kursen tillsammans med andra. De studerar tillsammans för att nå skicklighet och kompetens i vad de har lärt sig. Studierna i en Scientologi-kurslokal präglas av att de studerande hjälper varandra att ta sig igenom sina checksheets.

Varje Scientologi-kurs kräver att man, förutom att studera, direkt tillämpar det man har lärt sig. Efterhand som man går igenom checksheetet, krävs det av en att man demonstrerar begrepp, tillämpar informationen på situationer i sitt eget liv och övar på procedurerna eller teknikerna som man studerat, tills man uppnår färdighet i bruket av dem. Det råder en jämvikt mellan studiet av Scientologi-principer och den praktiska tillämpningen av dessa. Produkten av en Scientologi-kurs är en person som inte bara förstår vad han har studerat, utan som även kan visa sin förståelse genom att omsätta den i praktiken.

Det finns kurslokaler för studium av skriftligt material och bandinspelade föreläsningar, samt kurslokaler där man övar på att tillämpa vad man har lärt sig.

Ett annat inslag i Scientologi-utbildning är användningen av filmer för att lära ut korrekt teknisk tillämpning. Dessa filmer behandlar bestämda aspekter av Scientologin och visar exakt hur de tillämpas praktiskt i auditering. Filmerna är alla skrivna av L. Ron Hubbard, många av dem har producerats och regisserats av honom och i flera medverkar han själv som berättare.

När någon har fullbordat en utbildning erhåller han ett certifikat som talar om att han har uppnått en viss kunskaps- eller färdighetsnivå.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation