Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
UTÖVNING AV SCIENTOLOGI

Genom Scientologi-utbildning lär man sig Scientologins teknologi. Teknologi innebär användning. Det finns en klyfta mellan kunskaper och tillämpningen av dessa kunskaper. Genom att utbilda sig lär man sig använda de sanningar som finns i Scientologin till att faktiskt förbättra förhållanden i livet.

Vid utövning av Scientologi betonas tillämpning. Vad exakt gör man för att återförena en far och en son, lindra en änkas sorg eller rädda ett äktenskap som håller på att spricka? Andra religioner och utövningar råder en att inte ge upp hoppet, att klara upp sina meningsskiljaktigheter eller att försöka härda ut med värdighet. Men hjälper sådana råd verkligen – oavsett hur välmenande de är?

När en scientolog skriver in sig på en Scientologi-kurs som är avsedd att göra det möjligt för honom att förbättra ett förhållande med en annan person, skaffar han sig faktiskt en förståelse av ämnet och, vilket är lika viktigt, förmågan att använda det.

Låt oss ta ett exempel: en scientolog får reda på att en av hans vänner står i begrepp att skilja sig. Som utbildad scientolog har han lärt sig varför ett äktenskap – vilket äktenskap som helst – misslyckas. Han förstår varför god kommunikation mellan man och hustru upphör och hur det kommer sig att affiniteten sjunker. I och med att han vet detta, kan han göra något effektivt för att rädda ett äktenskap. Han känner till metoder för hur man återupprättar kommunikationen i ett äktenskap som präglas av bitterhet eller där makarna har glidit ifrån varandra. Han vet hur man blåser liv i kärlek som nästan slocknat på grund av äktenskapliga överträdelser. Utbildning i Scientologi ger honom vad inget annat kan: ett verkligt användbart sätt för att praktiskt hantera situationer i livet. Någon som bara har deltagit i auditering som preclear kanske delvis förstår ett problem i sitt eget äktenskap. Han saknar dock en fullständig förståelse av detta problem, för att inte tala om de färdigheter som behövs för att hjälpa andra att förstå sina problem.

Utövning av Scientologi inbegriper därför alltid att man förkovrar sig i dess principer genom utbildning. Genom att man tillägnar sig ämnet, blir Scientologins filosofi till ens egen personliga ägodel. Därigenom kan man förbättra både sitt eget och andras liv.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation