Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
UTÖVNING AV SCIENTOLOGI


JÄMFÖRELSE MED TIDIGARE UTÖVNINGAR

Auditering skiljer sig markant – både vad gäller tillvägagångssätt och resultat – från andra strävanden som påstår sig hjälpa människan att förbättra sin situation i livet.

Inom psykoanalysen, till exempel, accepterar analytikern inte vad hans klient säger, utan uttolkar det och talar om för personen vad han anser om dennes situation, lägger in sexuella innebörder i det personen säger och förklarar för honom varför han är bekymrad. Allt detta gör bara personen mer förvirrad och ger ingen hjälp. I auditering ger man aldrig någon värdering av preclearns yttranden och säger aldrig att hans uppgifter inte stämmer. Detta skulle fullständigt bryta mot Auditörens kodex. I auditering uppmuntras preclearn heller inte att bara pladdra på utan vägledning och tröska igenom de många miljoner händelser som finns i hans reaktiva sinne och restimulera många av dem – i hopp om att kanske stöta på den rätta.

Inom den mer brutala utövningen psykiatri används våld (fysiskt, kemiskt eller kirurgiskt) för att bryta ned en individs idéer och beteende och få honom lugn. Här finns ingen tanke på förbättring eller hjälp, utan bara på att göra patienten mer foglig. Auditering äger inte den minsta likhet med någonting inom detta område.

Auditering äger heller ingen likhet med psykologi – som i första hand är läran om observation av respons på stimuli och som inte tillhandahåller något sätt att åstadkomma verklig förbättring. Inom andra utövningar, exempelvis hypnotism, anser man att en person måste försättas i ett tillstånd av sänkt medvetande (dvs trance) innan man kan åstadkomma någonting. Auditering är raka motsatsen och eftersträvar att väcka upp människor – inte att söva ner dem.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation