Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
UTÖVNING AV SCIENTOLOGI

Tidigare strävanden gick ut på att försöka hjälpa människan genom att påtvinga henne moralregler eller normer för beteende och uppförande, men eftersom man inte kände till det reaktiva sinnet och inte hade något sätt att befria en person från dess irrationella befallningar, lyckades man inte åstadkomma någon bestående förbättring.

Auditering skiljer sig i hög grad från dessa äldre utövningar, varav många var osäkra, och en del, såsom psykiatri, är direkt fördärvliga. I auditering följer man en exakt utstakad väg, som leder till bestämda förbättringar, och det är bara den auditerade personen själv som bestämmer om dessa framsteg har uppnåtts eller ej. Preclearn – och ingen annan – avgör när han har återvunnit en förmåga eller gjort sig kvitt något som höll honom tillbaka andligen i livet. Auditören fortsätter att bistå preclearn till dess att denne själv vet att han uppnått det avsedda resultatet. Det är inte auditören eller någon annan i Scientologin som påstår att preclearn har uppnått en förbättring. Det är preclearn själv som äger denna vetskap. Eftersom målet med auditering är att rehabilitera en individs personliga inneboende möjligheter, finns det faktiskt inte något annat sätt att fastställa vilka förbättringar som åstadkommits.

Auditering består av gemensamma nämnare, som gäller för allt levande. Det finns inga variabler i auditering, utan samma procedurer gäller för alla fall. Endast auditering kan ge en individ hans ursprungliga resurser åter och göra det möjligt för honom att vara den person som han vet att han i grunden är. Endast auditering befriar en person från det reaktiva sinnets fällor.


Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation