Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
UTÖVNING AV SCIENTOLOGI


VARFÖR AUDITERING FUNGERAR

I en session får preclearns analytiska sinne hjälp av auditörens analytiska sinne, i syfte att besegra preclearns reaktiva sinne.

Preclearn tyngs av sitt reaktiva sinne. När det reaktiva sinnet restimuleras, påverkas han av den skadliga energi som finns däri. Eftersom det reaktiva sinnet är dolt kan preclearn inte göra något åt det på egen hand. Se bara hur människan under tusentals år har filosoferat, rannsakat sitt inre och försökt förstå sig själv och sina motiv, allt till ingen nytta. Utan hjälp från en auditör är preclearns dynamiska kraft mindre än den kraft som det reaktiva sinnet kan utöva.

En av de främsta anledningarna till att auditering fungerar är att styrkan hos auditörens dynamiska kraft läggs till preclearns dynamiska kraft, och att dessa två tillsammans är större än den kraft som preclearns reaktiva sinne ensamt kan utöva. Genom ett samarbete mellan auditör och preclear och genom tillämpning av L. Ron Hubbards exakta teknologi kan preclearns reaktiva sinne utplånas.

Varje gång ett laddat område frigörs från det reaktiva sinnet, höjs preclearns medvetande – det växer från auditeringssession till auditeringssession, och preclearn blir gradvis alltmer medveten om vem han faktiskt är, vad han varit med om och vilka hans andliga förutsättningar och resurser verkligen är.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation