Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
UTÖVNING AV SCIENTOLOGI


HUR RESULTATEN BESTYRKS

De auditeringsframgångar som en person upplever subjektivt kan också påvisas objektivt genom testning under loppet av ett auditeringsprogram. Många tester används av teknisk personal som ett hjälpmedel för att mäta en preclears framsteg. Dessa tester mäter preclearns förmåga och kapacitet innan han påbörjar ett auditeringsprogram och gör det möjligt att förutsäga hur mycket auditering en preclear kan komma att behöva för att nå ett visst resultat. Efteråt, när preclearn testas på nytt, kan de framsteg som han personligen upplevt åskådliggöras på ett diagram. Detta fungerar som en bekräftelse av hans framsteg. Testresultaten används av auditören som en hjälp för att fastställa vilka ytterligare processer som bör auditeras.

Även om dessa tester främst är avsedda att hjälpa den tekniska personalen att se till att en preclear får maximal andlig behållning av sin auditering, har de resultat som auditering konsekvent visat sig leda till kommit att förändra människans syn på sig själv i många avseenden. Före Dianetiken hävdade psykiatrin och psykologin uttryckligen att en persons förmåga och intelligens inte kunde förändras. Deras påståenden vederlades i undersökning efter undersökning, där personer efter auditering uppvisade dramatiska förbättringar i både förmåga och intelligens.

Ett standardtest är Oxford-personlighetstest (eller OCA, efter engelskans Oxford Capacity Analysis). Detta test ger en korrekt bild av tio olika personlighetsdrag. Dessa förbättras markant i auditering och avspeglar preclearns framsteg. Preclears rapporterar att de blivit lugnare och stabilare, att de fått mer energi och blivit mer utåtriktade, som ett direkt resultat av auditering. OCA-testvärdena bekräftar att detta är fallet.

Lämplighetstestning är också en tillförlitlig mätare på auditeringsresultat. Ett direkt samband existerar mellan förbättrade värden av dessa tester och minskad olycksbenägenhet. Det finns många andra tester som mäter sådana saker som koordination och olika sinnesförnimmelser, till exempel syn, hörsel, färgsinne, balans och så vidare. Även dessa saker förbättras genom auditering.

Framstegstakten varierar självfallet från person till person, eftersom den i hög grad beror på preclearns engagemang och hur ofta han får sessioner. Det är därför omöjligt att fastställa en exakt förbättringstakt, och Scientologi-kyrkan gör inga utfästelser och lämnar inga garantier rörande de resultat som en person kommer att uppnå i auditering. Kyrkans personal har emellertid sett så många anmärkningsvärda förbättringar hos församlingsmedlemmar, att de har kommit att ta sådana resultat för givna.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation