Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
UTÖVNING AV SCIENTOLOGI


HUR EN AUDITERINGSSESSION GÅR TILL

Detta är en auditeringssession. Auditören sitter till vänster och preclearn till höger.

Auditering består av vissa komponenter: preclearn, auditören, auditeringsprocessen, kommunikation, Auditörens kodex och E-metern. Tillsammans får de bukt med det reaktiva sinnet.

En auditeringssession äger rum på en tyst och behaglig plats där man inte blir störd. Vanligtvis sitter auditören och preclearn vända mot varandra med ett bord eller skrivbord mellan sig och en E-meter iordningställd för auditören. Innan man påbörjar ett auditerings-program, får preclearn under en orienteringsperiod bekanta sig med de olika beståndsdelarna i auditering, så att han vet vad han kan förvänta sig i en session. Auditören ser också till att det inte finns något som distraherar eller upprör preclearn och som kan hindra denne från att ägna all sin uppmärksamhet åt den process som används i sessionen.

Olika typer av auditering används för varje preclear beroende på vad som tynger honom i sessionen och på vilken auditering han har fått tidigare. Auditering riktar sig förvisso till individen, och varje individ är förvisso unik; likväl finns det en exakt, gradvis ordnad serie auditeringssteg som man måste följa för att uppnå personlig andlig frihet för var och en.

Genom exakta frågor och med E-meterns hjälp finner auditören först ett laddat område i preclearns reaktiva sinne som han kan använda processen på. När auditören finner något i det reaktiva sinnet, ger E-meterns nål utslag, vilket anger att ämnet i fråga innehåller laddning.

När ett område med laddning eller upprördhet har hittats, ställer auditören auditeringsfrågan eller ger de nödvändiga instruktionerna för att hjälpa preclearn att undersöka denna upprördhet. Preclearn granskar nu sitt reaktiva sinne.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation