Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
UTÖVNING AV SCIENTOLOGI


E-METERN

Elektropsykometern, eller E-metern, mäter mentala tillstånd och förändringar hos en person. Den hjälper därigenom auditören och preclearn att finna områden av själslig plåga, så att dessa kan tas upp och behandlas.

I auditering används ett religiöst instrument, som hjälper auditören och preclearn att finna områden av själslig plåga. Detta religiösa instrument kallas för en elektro-
psykometer, eller E-meter. (Elektro-
psykometer
, bildat av orden elektrometer, en kalibrerad apparat avsedd för mätning av ytterst låga spänningar, och psyke, människans själ, ande eller sinne.) E-metern mäter en persons andliga tillstånd och förändringar i detta tillstånd och är därför auditören till oerhört stor hjälp när han bistår preclearn med att hitta områden som behöver redas ut. På grund av att det reaktiva sinnet verkar i det fördolda, måste man använda ett instrument som kan registrera dess inverkan – vilket E-metern gör med precision.

När E-metern är påslagen och en person håller i dess elektroder, flyter en mycket svag ström (spänningen är omkring 1,5 volt, vilket motsvarar ett ficklampsbatteri) genom E-metersladden, genom personens kropp och tillbaka in i E-metern. Strömflödet är så svagt, att man inte känner något när man håller i elektroderna.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation