Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
UTÖVNING AV SCIENTOLOGI

Bilderna i sinnet innehåller energi och massa. Den energi och kraft som finns i bilder av smärtsamma eller upprörande händelser kan ha en skadlig inverkan på en individ. Denna skadliga energi eller kraft kallas laddning.

När den som håller i E-meterns elektroder tänker på något, tittar på en bild i sinnet, återupplever en händelse eller flyttar om något i det reaktiva sinnet, flyttar och ändrar han på faktisk mental massa och energi. Dessa förändringar i sinnet påverkar det svaga flödet av elektrisk ström som alstras av E-metern, och detta får nålen på E-meterns visartavla att röra sig. Nålreaktionerna på E-metern talar om för auditören var ladd-ningen finns och att man bör hantera detta område med auditering.

De olika nålrörelserna har exakta innebörder, och en auditörs kunskaper omfattar en fullständig förståelse av alla de reaktioner som en E-meter kan uppvisa. Med hjälp av E-metern ser auditören till att processen behandlar rätt område, så att den skadliga energi som är förknippad med just den delen av preclearns reaktiva sinne kan urladdas. När laddningen minskar, ökar personens förmåga att tänka klart inom detta område, och hans överlevnadspotential ökar i samma takt. Detta får till resultat att preclearn upptäcker saker om sig själv och sitt liv. Han får nya insikter om tillvaron – milstolpar i hans framåtskridande.

Dessa insikter leder till ett ökat andligt medvetande och följaktligen till en större förmåga att lyckas i livet.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation