Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
UTÖVNING AV SCIENTOLOGI


VIKTEN AV KOMMUNIKATION

Faktum är att ämnet kommunikation utgör en av Scientologins mest fundamentala lärosatser och är kärnan i Scientologins religiösa tjänster – auditering och utbildning. En ansenlig del av Scientologins skrifter behandlar aspekterna av att förstå och tillämpa kommunikation; detta tas upp i böcker, bandinspelade föreläsningar och utbildningsfilmer. En Scientologi-auditör studerar kommunikation och övar på kommunikationstekniker vid många punkter i sin utbildning och arbetar kontinuerligt på att fullända sin förmåga att använda kommunikation.

Det är uteslutande tack vare kommunikationsformeln som auditering är möjlig. En person som erhåller auditering (en “preclear” i Scientologin) måste rikta sin uppmärksamhet inåt mot det reaktiva sinnets djupaste skrymslen. Han konfronterar dolda händelser ur det förflutna, inklusive tidigare liv, för att finna svar på auditeringsfrågor, utplåna den skadliga energi som de inspelade mentala bilderna av dessa händelser innehåller och därigenom uppleva lättnad från andligt lidande. Preclearn är fullt medveten under en auditeringssession och blir ännu mer medveten efterhand som auditeringen fortskrider. Auditören och preclearn arbetar tillsammans för att hjälpa den senare att besegra sitt reaktiva sinne. Auditering är inte något man gör för personen, utan vederbörande måste själv aktivt delta, för att öka sin förmåga att vara självbestämmande. Med kommunikation som enda redskap måste auditören styra preclearns uppmärksamhet (med dennes samtycke) mot tidigare ögonblick av smärta, medvetslöshet eller missemotion.

I och med att preclearn vet att auditören följer den fastlagda och förutsägbara kommunikationsformeln, känner han sig tillräckligt trygg för att låta auditören styra hans uppmärksamhet och berätta för auditören vad han finner.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation