Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
UTÖVNING AV SCIENTOLOGI


AUDITÖRENS KODEX

Auditören följer i sitt uppträdande gentemot preclearn en kodex som kallas “Auditörens kodex”. Det är en samling regler som måste följas strikt, för att säkerställa största möjliga andliga behållning från auditeringen för preclearns del. Kodexen utvecklades efter många års erfarenhet. Det är den etikkodex som styr en auditörs handlande.

Som exempel kan nämnas att en auditör lovar, när han förbinder sig att följa Auditörens kodex, att aldrig utnyttja de hemligheter som en preclear yppar i en auditeringssession. Präster har av tradition alltid varit bundna av tystnadsplikt gällande all kommunikation som äger rum mellan en församlingsmedlem och dem själva – och detta är också fallet i auditering. Det som sägs i förtroende under en auditeringssession betraktas i Scientologi-kyrkan som okränkbart, och detta förtroende sviks aldrig.

Resultat i auditering uppnås endast när auditören handlar i enlighet med denna kodex. En auditör säger exempelvis aldrig till en preclear vad denne bör tycka och tänka om sig själv; han yttrar heller aldrig sin åsikt om det som auditeras. Ett mål i auditering är att skänka preclearn förnyad visshet i fråga om sin synpunkt på saker och ting. Om man talar om för preclearn vad han bör anse, hindrar man bara detta mål från att uppnås. Sådana värderande påståenden förbjuds följaktligen av kodexen.

De egenskaper som Auditörens kodex inskärper är i grunden de som hålls högst i anseende hos människor. En auditör bemöter sin preclear med vänlighet, affinitet, tålamod och andra liknande goda egenskaper, för att hjälpa honom konfrontera områden med upprördhet eller svårigheter av andlig natur.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation