Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
UTÖVNING AV SCIENTOLOGI


EN BESKRIVNING AV AUDITERING

De rent filosofiska aspekterna av L. Ron Hubbards arbete är i sig själva nog för att lyfta vår civilisation till en högre nivå. Det är emellertid bara auditering som utgör en exakt väg, en väg som vem som helst kan följa för att uppnå högre andliga medvetandetillstånd.

Målet med auditering är att återställa varande och kraft. Detta uppnår man genom att 1) hjälpa en människa att bli kvitt varje andlig svaghet och brist, och 2) öka hennes förmågor. Självfallet behövs båda dessa saker för att en individ ska kunna uppnå sin fulla andliga potential.

För att uttrycka det mer exakt: auditering tar bort sådant som har lagrats i det reaktiva sinnet på grund av smärtsamma upplevelser i livet, och tar upp – och förbättrar – ens förmåga att konfrontera och handskas med de olika faktorerna i ens liv.

Den som genomgår auditering får möjlighet att granska sin egen tillvaro och förbättra sin förmåga att konfrontera vad han är och var han är. Det är en väldig skillnad mellan auditeringsteknologi, som religiös utövning, och andra utövningar. Under auditering förekommer varken hypnos eller droger eller tekniker för att försätta en person i trance. Personen som auditeras är fullt medveten om allt som sker. Auditering är en exakt och noggrant organiserad verksamhet, med exakta metoder.

En person, som är utbildad och kvalificerad att hjälpa individer till förbättring genom auditering, kallas för auditör. Auditör definieras som en som lyssnar, från latinets audire, vilket betyder höra eller lyssna. En auditör är en pastor eller pastorsstuderande inom Scientologi-kyrkan.

En person som erhåller auditering kallas för preclear – från “pre-clear”, en person som ännu inte är clear. En preclear är en person som genom auditering tar reda på mera om sig själv och livet.

Den tidsrymd under vilken en auditör auditerar en preclear kallas för en auditeringssession. En session genomförs vid en avtalad tidpunkt som fastställts av auditören och preclearn.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation