Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
UTÖVNING AV SCIENTOLOGI

I auditering används processer, dvs exakta serier frågor eller instruktioner som ställs respektive ges av en auditör, för att hjälpa en person att finna områden av andlig smärta, komma underfund med saker om sig själv och för att förbättra sitt tillstånd. Det finns väldigt många olika auditeringsprocesser som var och en förbättrar individens förmåga att konfrontera och bemästra en del av tillvaron. När man har uppnått den bestämda målsättningen för en viss process, avslutas den, varefter man kan använda en ny process som tar upp en annan del av personens liv.

Naturligtvis skulle man kunna ställa ett obegränsat antal frågor – som kanske eller kanske inte skulle hjälpa personen. Det stora framsteget i Dianetiken och Scientologin var dock att L. Ron Hubbard fastställde exakt vilka frågor och instruktioner som alltid, utan undantag, åstadkommer andlig frihet.

Processens frågor eller instruktioner vägleder personen dithän att han kan granska en bestämd del av sin tillvaro. Vad man därvid upptäcker varierar givetvis från person till person, eftersom ingen har exakt samma bakgrund och erfarenhet. Icke desto mindre får personen hjälp med att finna områden med upprördheter eller svårigheter av andligt slag i sitt liv, samt källan därtill. På så sätt kan var och en befria sig från oönskade barriärer som hämmar, blockerar eller trubbar av ens naturliga förmågor – och öka dessa förmågor så att han blir mer alert och andligen mer kapabel.

Det finns inga variabler inom auditeringsteknologin, inga slumpmässiga resultat och ingen godtycklig tillämpning. Man associerar inte fritt och obestämt i auditering. Varje process har en exakt utformning och tilllämpas på ett exakt sätt, och leder till ett bestämt resultat när den används korrekt.

Scientologi-auditering kan ta vem som helst som befinner sig på en nivå av andlig blindhet och föra honom upp till den sanna glädjen i en andlig tillvaro.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation