Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
KAPITEL 5


UTÖVNING AV SCIENTOLOGI

I

nom den stora samling vetande som utgör Scientologins religiösa filosofi finns det många principer som förnyar och fördjupar ens syn på livet. Genom att exempelvis kunna tonskalan kan en person se hur han bäst bör handskas med ett trumpet barn, lugna ner en upprörd vän eller få en konservativ chef att lyssna på idéer och förslag. Dessa principer baserar sig på en väldig mängd observation inom de humanistiska vetenskaperna. Man kan utnyttja informationen i sitt tänkande, man kan använda den praktiskt, ifrågasätta den och acceptera eller förkasta den efter behag. Dessa fakta och kunskaper är till för att läras. Scientologin är inte auktoritär. Den är värdefull helt i egenskap av att den är ett system av vetande.

Ur detta vetande härleds den andra delen av Scientologin – dess principer omsatta i praktiken. Den stora bedriften inom Dianetik och Scientologi är utvecklandet av exakta metoder för att höja människors andliga medvetande och göra dem mer kapabla. Andra liknande strävanden har bara lett till sporadiska eller tillfälliga resultat – om de ledde till några alls. När Scientologin tillämpas exakt kan man uppnå en enormt ökad livskvalitet.

I Scientologin betonas tillämpning, beroende på det faktum att L. Ron Hubbard som en del av sin religion utvecklade en teknologi, som gör det möjligt för en att använda hans upptäckter för att åstadkomma positiva förändringar hos en själv och andra. Teknologi betyder metoder för tillämpning-dvs tillämpning av principerna inom något område, till skillnad från enbart kunskaper därom. Och genom att använda L. Ron Hubbards teknologi, dvs genom att tillämpa metoderna, kan man skärpa sina perceptioner, uppnå ökat medvetande och bli mer kapabel samt leva ett bättre och mer tillfredsställande liv. Man behöver kort sagt inte hållas tillbaka av andras uppfattningar att människan inte kan förändras och att man aldrig kan bli en bättre människa än den man föddes till.

I resten av boken används termen teknologi för att beteckna tillämpningen av Scientologi-principer. Det finns idag en stor mängd teknologi, tex teknologi för hur man bygger broar och teknologi för hur man skickar raketer ut i rymden. Tack vare L. Ron Hubbards arbete finns det emellertid nu också, för första gången,en bevisligen fungerande teknologi för hur man förbättrar sinnets funktioner och rehabiliterar en människas andliga resurser. Detta är auditering.

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation