Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
EN BESKRIVNING AV SCIENTOLOGIN


ARC-triangeln är inte liksidig. Affinitet och verklighet är av mycket mindre betydelse än kommunikation. Man kan säga att triangeln börjar med kommunikation, som sedan frambringar verklighet och affinitet.

I Scientologin fäster man stor vikt vid kommunikationsfaktorn, eftersom scientologer vet att kommunikation är bron till högre tillstånd av medvetande och lycka.

Dessa tre termer – affinitet, verklighet och kommunikation – utgör tillsammans förståelse. De är ömsesidigt beroende av varandra, och när en sjunker, sjunker de andra två också. När ett hörn i ARC-triangeln stiger, stiger de andra två också.

ARC-triangeln kan användas på många sätt för att förbättra tillstånd och förhållanden i livet. Den besvarar frågan: Hur talar man med någon? Om man använder triangeln och väljer ett ämne som den man talar med kan hålla med om, stiger affiniteten och kommunikationen förbättras. Genom att använda principen att man genom att höja ett hörn i triangeln även höjer de andra två, kan man förbättra sitt förhållande till vem som helst. Det här utgör det första steget i att hjälpa andra.

 

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation