Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
EN BESKRIVNING AV SCIENTOLOGIN


AFFINITET, VERKLIGHET OCH KOMMUNIKATION

Beståndsdelarna i förståelse är affinitet, verklighet och kommunikation. Affinitet är grad av gillande eller tillgivenhet, verklighet är överenskommelse, eller det som synes vara, och kommunikation är utbyte av idéer eller föremål. Tillsammans bildar dessa en triangel, vars tre hörn står i ett inbördes förhållande till varandra.

Det finns ett annat hjälpmedel i Scientologin som är av stor betydelse och till stor hjälp i personliga relationer. Detta är principen om affinitet, verklighet och kommunikation. Dessa tre faktorer står i inbördes samband och kan uttryckas som en triangel, som kallas för ARC-triangeln (efter engelskans Affinity, Reality och Communication). Det första hörnet i triangeln är affinitet, vilket innebär grad av gillande eller tillgivenhet, eller avsaknad därav. Det är känslan av att tycka om eller älska någon eller något.

Det andra hörnet i ARC-triangeln kallas verklighet, vilket kan definieras som “det som synes vara”. Verklighet är i grunden samtycke eller överenskommelse. Något är verkligt därför att vi är överens om att det är verkligt.

Det tredje hörnet i triangeln är kommunikation, vilket definieras som utbyte av idéer eller föremål mellan två människor. I mänskliga relationer är detta hörn i triangeln viktigare än de andra två.

Det inbördes förhållandet mellan hörnen i triangeln blir genast uppenbart när man frågar: “Har du någonsin försökt tala med en arg människa?” Utan en hög grad av gillande och utan någon form av samtycke som utgångspunkt finns det ingen kommunikation. Utan kommunikation och ett visst emotionellt gensvar som grund kan det inte finnas någon verklighet. Utan ett visst underlag för samtycke och kommunikation kan det inte finnas någon affinitet. Därför bildar dessa tre ting en triangel. Om två hörn av en triangel saknas kan det inte finnas ett tredje hörn. Vill man ha ett hörn av triangeln måste man ta med de andra två också.

 

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation