Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
EN BESKRIVNING AV SCIENTOLOGIN


Mycket få människor ligger av naturen på 4,0 på tonskalan. En välvillig gissning är att genomsnittet ligger vid omkring 2,8.

Det finns dels en kronisk och dels en akut aspekt av denna skala. En person kan föras nedför tonskalan till en låg nivå i tio minuter och sedan stiga uppåt igen, eller också kan han föras nerför skalan och stanna där i tio år, och inte stiga uppåt igen.

En människa som har lidit alltför många förluster och alltför mycket smärta har en benägenhet att fastna på någon nivå på den lägre delen av skalan och, frånsett smärre variationer, stanna där. Hans allmänna och för honom typiska beteende ligger i så fall på denna nivå av tonskalan.

Det mest grundläggande man måste känna till om denna skala är: människor finner det svårt att bemöta kommunikation som ligger alltför högt ovanför den nivå där de sitter fast. Om man försöker hjälpa någon som är i apati, genom att tala till honom på tonnivån entusiasm, lyckas man förmodligen inte särskilt bra. Klyftan mellan sådana ytterligheter är svår att överbrygga om man inte förstår tonskalan.

Om man å andra sidan använde kunskapen om tonskalan, skulle man veta vilken emotion som ligger ett halvt till ett helt tonsteg ovanför den andra personens, kommunicera till honom på denna tonnivå och på så sätt föra honom upp till högre tonnivåer. Genom att gå uppför skalan bit för bit är det möjligt att hjälpa någon att bryta sig ur fixerade tillstånd och återfå en glad och livsbejakande inställning.

Tonskalan är av oerhört stort värde i livet och i ens relationer till andra. L. Ron Hubbard utforskade människors beteende grundligt och hans arbete på detta område inbegriper en exakt beskrivning av människors attityder och beteende. Genom att veta till vilken nivå en person har fallit på skalan, kan man med exakthet förutsäga hans handlingar. Genom att känna till tonskalan vinner man en större förståelse av sina medmänniskor än vad som hittills varit möjligt. Den utgör en teknologi som verkligen kan hjälpa andra att förbättra sin situation.

 

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation