Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
EN BESKRIVNING AV SCIENTOLOGIN


Den grundläggande befallningen, “Överlev!”, som hela livet hörsammar, kan delas upp i åtta dynamiker (dynamik betyder drivkraft, drift eller impuls). Kännedom om dessa dynamiker gör det lättare att undersöka och förstå varje aspekt av livet.

DE ÅTTA DYNAMIKERNA

Eftersom de grundpelare som Scientologin vilar på omfattar alla aspekter av livet, kan man, genom att använda vissa centrala principer, förbättra vilket förhållande eller tillstånd som helst. Scientologer använder dem i sitt dagliga liv. Faktum är att skillnaden mellan misslyckande och framgång ofta ligger i tillämpningen av just dessa principer. Dessutom kastar de ljus över saker som ofta upplevs som förvirrande och förbryllande.

Anta att det på ett korrekt sätt gick att spalta upp livet i dess olika delar, så att livets breda spektrum av aktiviteter, ofta luddiga och förvirrande, plötsligt framstod som tydliga och urskiljbara. Anta vidare att alla aktiviteter i ens brokiga liv inte bara gick att förstå för vad de verkligen var, utan också att de kunde bringas i samklang med alla övriga aktiviteter.

Tack vare uppställandet av vad som kallas “de åtta dynamikerna” är detta möjligt att åstadkomma i Scientologin.

Den grundläggande befallningen, “Överlev!”, som hela livet hörsammar, är här uppdelad i åtta underavdelningar så att varje aspekt av livet lättare kan undersökas och förstås. Dessa åtta underavdelningar kallas för de åtta dynamikerna (dynamik betyder drivkraft, drift eller impuls). L. Ron Hubbard observerade och beskrev de första fyra dynamikerna i Dianetiken. När hans forskning sedan förde honom in på Scientologins område, kunde han ge en utförligare beskrivning av dessa första fyra dynamiker och även beskriva de återstående fyra.

Genom Scientologin upptäcker en person att hans liv och inflytande sträcker sig långt bortom enbart honom själv. Han blir även medveten om det nödvändiga i att delta i ett betydligt bredare spektrum. Genom att han förstår var och en av dessa dynamiker och hur de förhåller sig till varandra förmår han göra detta; och därigenom förbättrar han överlevnaden på alla dessa dynamiker.

 

Föregående Nästa första dynamiken åttonde dynamiken sjunde dynamiken sjätte dynamiken femte dynamiken fjärde dynamiken tredje dynamiken andra dynamiken
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation