Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
EN BESKRIVNING AV SCIENTOLOGIN


Thetanen är den identitet som ÄR individen; det är inte kroppen. I Scientologin har det befunnits att en thetan kan lämna kroppen och existera oberoende av denna. Detta fenomen kallas exteriorisering. Efter att ha exterioriserat vinner en person visshet om att han är sig själv och inte sin kropp.

Thetanen är källan till allt skapande och är själva livet. För första gången i mänsklig erfarenhet står det fullständigt klart att anden är odödlig och besitter förmågor långt utöver de som man hittills förutspått. Det faktum att en thetan kan exteriorisera från sin kropp innebär att de mål som spiritualismen, mysticismen och liknande områden har försökt uppnå – med ringa framgång (om ens det) – nu kan förverkligas.

Identifierandet av thetanen möjliggör både ökade förmågor och ett höjt medvetande – förbättringar som inte är möjliga att uppnå inom de verksamhetsområden som hävdar att människan bara är en kropp och därför är helt utlämnad åt det fysiska universums begränsningar. Ett exempel är psykologin, som manövrerade sig in i en återvändsgränd. I och med att psykologin inte hade någon som helst uppfattning om att en livsingjutande faktor existerar, urartade den till att bli en verksamhet vars enda ambition är att skapa en effekt på livsformer.

I Scientologin vänder man sig emellertid direkt till thetanen. Genom att på detta sätt gripa sig an uppgiften att förbättra en individ åstadkommer man ökad andlig frihet, intelligens och kraft för individens del, och klargör dessutom varje del av livet.

 

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation