Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
EN BESKRIVNING AV SCIENTOLOGIN


En människa består av tre delar: en kropp, ett sinne och individen själv – den andliga varelsen eller thetanen.

MÄNNISKANS DELAR

Efter denna upptäckt grep sig L. Ron Hubbard an uppgiften att exakt beskriva människans olika delar.

Först har vi själva kroppen. Det är människans strukturerade fysiska sammansättning eller substans, vare sig den är levande eller död. Den är inte personen själv.

Därnäst har vi sinnet, vilket i grunden består av bilder.

Slutligen har vi den viktigaste delen, thetanen. Thetanen är inte ett ting. Den är skaparen av ting.

Den mest betydelsefulla av människans tre delar är uppenbarligen thetanen. Utan den skulle det nämligen inte finnas något sinne eller liv i kroppen, men utan en kropp eller ett sinne skulle det fortfarande finnas liv hos thetanen.

Thetanen använder sinnet som ett kontrollsystem mellan sig själv och det fysiska universum. Sinnet är inte detsamma som hjärnan. Hjärnan är en del av kroppen och bestämmer inte intelligensen; den kan snarare liknas vid en telefonväxel. Att påstå att en telefonväxel utgör intelligensen i det företag den betjänar, är detsamma som att påstå att hjärnan utgör intelligensen hos en människa. Det är helt enkelt inte sant. Hjärnan är bara en länk som likt en telefonledning förmedlar information. Sinnet registrerar och lagrar thetanens tankar, beslut, slutsatser, observationer och perceptioner under hela hans existens. Thetanen använder sitt sinne när han handskas med livet och det fysiska universum. Kroppen (inklusive hjärnan) är thetanens kommunikationscentral; den är ett fysiskt föremål, inte personen själv.

 

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation