Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
EN BESKRIVNING AV SCIENTOLOGIN


Scientologi-symbolen är ett S lagt över två trianglar. S:et står för Scientologi. De två trianglarna representerar viktiga begrepp inom Scientologi-religionen. Den undre triangeln representerar affinitet, verklighet och kommunikation som tillsammans bildar förståelse. Den övre triangeln består av ytterligare en uppsättning nära förbundna faktorer – kunskap, ansvar och kontroll.

SCIENTOLOGI: KUNSKAP OM LIVET

Dianetiken redde ut mycket angående mänskligt beteende och människans sinne, men en väsentlig fråga återstod: När någon tittar på en mental bild, vem är det som tittar på denna bild?

Hösten 1951 gjorde L. Ron Hubbard en viktig upptäckt i denna fråga. Efter att ha observerat ett stort antal människor som använde Dianetik, kunde han konstatera att de hade vissa erfarenheter och fenomen gemensamma. Efter en noggrann genomgång av allt relevant forskningsmaterial fann L. Ron Hubbard svaret: människan var varken sin kropp eller sitt sinne, utan en andlig varelse. Det handlade om individen själv – källan till allt som är gott, anständigt och kreativt här i världen. I och med denna upptäckt lade L. Ron Hubbard grunden för religionen Scientologi, eftersom han nu hade tagit steget in på det område som sedan gammalt hörde religionen till: själens område.

Termen själ hade emellertid kommit att betyda så många olika saker genom dess användning i andra religioner och utövningar, att en ny term behövdes för att ange exakt vad som hade upptäckts. Den term L. Ron Hubbard valde var thetan, från den grekiska bokstaven theta,[theta], den traditionella symbolen för tanke eller liv.

En thetan är personen själv, inte hans kropp eller hans namn, det fysiska universum, hans sinne eller någonting annat. Det är det som är medvetet om att vara medvetet; den identitet som ÄR individen. Man har inte en thetan som något man håller sig med, som något skilt från en själv; man är en thetan.

Av stor betydelse vid denna tidpunkt för L. Ron Hubbards forskning var hans undersökningar rörande det fenomen som går under namnet exteriorisering. Även om olika religiösa skrifter nämner detta, hade ingen tidigare utsatt det för en så omsorgsfull granskning. Genom sin forskning kom L. Ron Hubbard fram till att thetanen kan lämna kroppen och existera oberoende av denna. I ett exterioriserat tillstånd kan personen se utan att använda kroppens ögon, höra utan kroppens öron och känna utan kroppens händer. Tidigare förstod människan mycket litet om detta fenomen – att individen kan existera skild från sitt sinne och sin kropp. Genom exteriorisering – något som man kan uppnå med Scientologi – vinner en person visshet om att han är sig själv och inte sin kropp.


 

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation