Startsida   Introduktion   Vad är Scientologi?   Böcker   Artiklar   Dianetik   Gratis Personlighetstest 
Vad är Scientologi?
HuvudmenyHemKontaktNyheterbokhandelOrdlistalänkar

Förord
Scientologin: Dess bakgrund och ursprung
Scientologins: principer och tillämpning
Scientologins tjänster
Kaplan- och pastorstjänster samt Scientologins etik- och rättssystem
Scientologins effektivitet
Scientologi-kyrkorna och deras versamhet
Samhällsinsatser
Sociala Reformer
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Samhällsförbättrande verksamhet
Fakta om Scientologin och dess expansion
En katekes för Scientologin
L. Ron Hubbard
EN BESKRIVNING AV SCIENTOLOGIN


En person som inte längre har sitt eget reaktiva sinne kallas för en “clear”. Allt han har kvar är det som verkligen är han.

EGENSKAPER HOS EN CLEAR

Det har i människans historia aldrig tidigare varit möjligt att uppnå tillståndet clear. En clear besitter fundamentala inneboende egenskaper som inte alltid är inom räckhåll för den som inte är clear – oanade egenskaper, som inte omfattats av tidigare förda diskussioner om människans själsgåvor och beteende. En clear är:

  Befriad från befintliga och potentiella psykosomatiska sjukdomar eller aberrationer

 • I besittning av självbestämmande

 • Energisk och uthållig

 • Fri från hämningar

 • I stånd att uppfatta, återkalla, föreställa sig, skapa och göra beräkningar, på en nivå som ligger högt över det normala

 • Psykiskt stabil

 • Känslomässigt fri

 • I stånd att njuta av livet

 • Mindre olycksbenägen

 • Friskare

 • Snabbtänkt

 • I besittning av snabb reaktionsförmåga

Lycka är en viktig ingrediens i livet. Förmågan att ordna sitt liv och sin omgivning så att livet blir mer njutbart, förmågan att lättare överse med sina medmänniskors fel och brister, förmågan att se det verkliga förhållandet i en situation och lösa problem i livet med exakthet, förmågan att acceptera och fullfölja åtaganden – alla dessa saker är viktiga. Livet skulle vara utan mening om man inte kunde njuta av det. En clear njuter av livet till fullo. Han kan klara av situationer som tidigare skulle ha gjort honom totalt förvirrad. Ett gott, fullödigt och glädjerikt liv kännetecknar tillståndet clear.

 

Föregående Nästa
 

| Hem | Länkar | Ordlista | Bokhandel | E-mail | Undersökning |
| Scientology |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Cienciología (Español) |
© 2001-2003 Den internationella Scientologi-kyrkan. Alla Rättigheter Förbehållna.

För varumärkesinformation